EU projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt „GEOEKSPERT - Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz nabavu novih softverskih rješenja“ koji provodi tvrtka Geoekspert d.o.o. sufinanciran je iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2

Naziv projekta: GEOEKSPERT - Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz nabavu novih softverskih rješenja

Opis projekta:

Sukladno ciljevima Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3d – „Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i uključivanje u inovacijske procese“, SC 3d1 – „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., GEOEKSPERT d.o.o. planira nabavu četiri softverska rješenja na koji će način osigurati daljnji rast i povećanje proizvodnih kapaciteta te povećanje produktivnosti. . Realizacija projekta s ciljem poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke GEOEKSPERT d.o.o. kroz ulaganje u nabavu softvera kako bi se ojačala tržišna pozicija, znatno unaprijedili i ubrzali poslovni proces, rezultirati će novim zapošljavanjem, rastom prihoda od prodaje i rastom dobiti. Koristi od projekta imati će zaposlenici poduzeća Geoekspert i korisnici njihovih usluga te građanstvo. Projektom će se smanjiti potrošnja energije čime se pozitivno utječe na okoliš, smanjiti će se potrošnja papira što doprinosi održivosti, a povećanje konkurentnosti će doprinijeti rastu malog i srednjeg gospodarstva na održiv način.

Opći cilj i svrha projekta:

Cilj ovog projekta je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja primjenom novih softverskih rješenja na način da će se neprikladna zastarjela softverska rješenja i manualni rad zamijeniti suvremenim i naprednim rješenjima koja će dovesti do optimizacije postojećih poslovnih procesa kroz njihovu uspješnu integraciju. Utjecaj projekta očitovat će se u zadržavanju postojećih zaposlenika, rastu gospodarstva na održiv način i smanjenju potrošnje papira i energije. Korisnici ovog projekta su prvenstveno korisnici usluga i potencijalni kupci tvrtke GEOEKSPERT d.o.o, zaposlenici i građanstvo. Ciljani korisnici su postojeći i novi korisnici kojima će se ponuditi kvalitetnija tehnička rješenja u kraćem vremenu. Prijavitelj će provedbom ovog projekta nabaviti suvremena i napredna softverska rješenja te osigurati zaposlenicima i klijentima korištenje naprednih tehnologija.

Aktivnoti projekta:

Aktivnost 1 – Priprema projekta i administracija

Aktivnost 2 - Provedba nabave za neobveznike javne nabave

Aktivnost 3 - Nabava i implementacija računalnih programa:

 • Softver za modeliranje izgleda potpornih zidova
 • Softver za proračun i dizajniranje betonskih konstrukcija
 • Softver za proračun potrebne armature i dimenzija konstrukcije
 • Softver za statički i dinamički proračun modela pilota
 • Softvera za analizu stabilnosti kosina, analizu kretanja vode u tlu

Aktivnost 4 - Upravljanje projektom

Aktivnost 5 - Promidžba i vidljivost

Osnovni podaci:

 • Kod projekta: KK.03.2.1.19.1083
 • Ukupna vrijednost projekta: 179,337,00 HRK
 • Iznos bespovratnih sredstava (u HRK): 114.775,68 HRK (64%)

Razdoblje provedbe projekta (od-do):

 • prosinac 2019. do ožujak 2020.

Rezultati projekta:

 • Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a– devet (8)
 • Porast zapošljavanja: + 1 (do 2022)
 • Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva) (HRK)– 109.395,27
 • Povećani prihod od prodaje (+10% do 2022.)

Kontakt osoba za više informacija:

 • Igor Kolarević, igor.kolarevic@geoekspert.hr, +385 1 6545 420