Aktualni projekti

Projekt info

GLAVNI NADZOR
Glavni nadzor na sanacije odrona na DC 23 u Duga Resa, Investitor: Hrvatske ceste d.o.o
GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
Geotehnički istražni radovi desnog kolnika od čvora Matulji do tunela Učka, Investitor: BINA Istra d.d.
Read More
GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
Geotehnički istražni radovi desnog kolnika od čvora Matulji do tunela Učka, Investitor: BINA Istra d.d.
Read More
GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
Geotehnički istražni radovi desnog kolnika od čvora Matulji do tunela Učka, Investitor: BINA Istra d.d.
Read More
GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
Geotehnički istražni radovi desnog kolnika od čvora Matulji do tunela Učka, Investitor: BINA Istra d.d.
Read More
GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
Geotehnički istražni radovi desnog kolnika od čvora Matulji do tunela Učka, Investitor: BINA Istra d.d.
Read More
GLAVNI GEOTEHNIČKI PROJEKT
AZM 38+450 DO 41+668,15 Glavni geotehnički projekt trase, tunela brezovica, Tunela sveta tri kralja te vijadukti šum, Puhi, ravninšćica, naručitelj: zg-projekt d.o.o.
GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
Geotehnički istražni radovi, geofizički istražni radovi te idejni projekt trase buduće brze ceste Požega – Staro Petrovo Selo, Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Read More
GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI
Geotehnički istražni radovi, geofizički istražni radovi te idejni projekt trase buduće brze ceste Požega – Staro Petrovo Selo, Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Read More
GLAVNI PROJEKT SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE SLAVONSKA AVENIJA
Glavni projekt sustava za zaštitu od buke na Slavonskoj aveniji paralelno sa ulicom Cvijete Zuzorić, Investitor: grad Zagreb
Read More