KLIZIŠTE BRDOVEC

Projekt info

Sanacija klizišta potpornim zidom temeljenog na pilotskoj konstrukciji, te izvedbom kopanih drenova za snižavanje razina podzemnih i procjednih voda. Naručitelj: Općina Brdovec