KLIZIŠTE DC 205 - SVETI KRIŽ

Projekt info

Sanacija klizišta izvedbom potpornog zida temeljenog na pilotskoj konstrukciji te izvedba pripadajućeg drenažnog sustava za odvodnju površinskih i podzemnih voda iza zida.