PLAŽA PRODORICA – GRAD NIN

Projekt info

Sanacija nestabilnog pokosa uz more izvedbom kamene školjere kao temeljne konstrukcijom za gornju potpornu konstrukciju od gabionskog ziđa i pripadajućeg drenažnog sustava s ciljem osiguranja stabilnosti  zone prometnice u kruni pokosa. Naručitelj: Grad Nin