Zaposlenici

VLADIMIR POPOVIĆ,
dipl.ing.
/ DIREKTOR

Dr.sc. FRANJO VERIĆ,
dipl.ing.građ.
/ KONZULTANT

Sveučilišni profesor u mirovini

Ovlašteni inženjer građevinarstva, G 565

Revident geotehničkih konstrukcija (GK)

Mail: franjo.veric@geoekspert.hr

ŽELJKO BOROJE,
dipl.ing.građ.
/ ČLAN UPRAVE

SANDI IVANDA,
mag.ing.aedif.
/ VODITELJ PROJEKTNOG ODJELA

Ovlašteni inženjer građevinarstva, G 7291

Mail: sandi.ivanda@geoekspert.hr

Mr.sc. STANISLAV DUSPARIĆ,
dipl.ing.građ.
/ KONZULTANT

Sveučilišni profesor u mirovini

Ovlašteni inženjer građevinarstva, G 1149

Revident geotehničkih konstrukcija (GK)

Sudski vještak za područje građevinarstva

Mail: stanislav.dusparic@geoekspert.hr

ŽELJKO BOROJE,
dipl.ing.građ.
/ ČLAN UPRAVE

Ovlašteni inženjer građevinarstva, G 3395

Mail: zeljko.boroje@geoekspert.hr

NENAD ŠTETIĆ,
struč.spec.ing.aedif.
/ NADZORNI INŽENJER

Ovlašteni inženjer građevinarstva, G 5488

Ovlašteni voditelj radova

Mail: nenad.stetic@geoekspert.hr

TOMISLAV TOMAŠKOVIĆ,
mag.ing.aedif.
/ PROJEKTANT

Ovlašteni inženjer građevinarstva, G 7126

Mail: tomislav.tomaskovic@geoekspert.hr

SLAVEN KRIVKA,
mag.ing.aedif.
/ PROJEKTANT

Ovlašteni inženjer građevinarstva, G 6805

Mail: slaven.krivka@geoekspert.hr

LOVRO RAŽENJ,
mag.ing.min.
/ VODITELJ ISTRAŽNIH RADOVA

HRVOJE HLUPIĆ,
dipl.ing.geol.
/ SURADNIK

Ovlašteni inženjer geologije

Mail: hrvoje.hlupic@geoekspert.hr

 

JASNA DERBUC,
geod.teh.
/ VODITELJICA UREDA

Javna nabava

Mail: jasna.derbuc@geoekspert.hr

PETRA IVANKOVIĆ
/ ASISTENTICA UPRAVE

Javna nabava

Mail: petra.ivankovic@geoekspert.hr

 

IGOR KOLAREVIĆ,
struč.spec.ing.aedif.
/ NADZORNI INŽENJER

Ovlašteni inženjer građevinarstva, G 5654

Mail: igor.kolarevic@geoekspert.hr

 

BORNA SEKULIĆ,
mag.ing.aedif.
/ PROJEKTANT SURADNIK